Karriär ledarskap förändring

forskning och praktik

LEDARSKAP OCH UTVECKLING är i fokus på den här  webbsidan. Syftet är att presentera såväl forskning som aktuell debatt kring frågor om karriär, ledarskap och förändring. På min blogg (knappen högst upp till höger) ger jag tips på intressant ledarskaps- och karriärlitteratur, diskuterar aktuella utvecklingsfrågor och ledarskapsdilemman.

Till vardags arbetar jag med m
ed ledarutveckling och karriärstöd. Jag föreläser, leder utvecklingsinsatser, chefshandleder, läser, skriver, forskar och är chef för en grupp som arbetar med frågor kring kompetensutveckling, ledarskap och karriärfrågor på Uppsala universitet. Jag är filosofie doktor och docent i företagsekonomi med inriktning på organisation, förändring och ledarskap. Tidigare har jag bland annat varit VD för konsultbolaget IPF, ledarskapskonsult inom näringsliv och offentlig sektor samt chef för den pedagogiska utvecklingsavdelningen vid Uppsala universitet. Jag har också utbildning i psykoterapi med psykodynamisk inriktning samt mångårig erfarenhet som ledarskapsutvecklare och handledare. Av särskilt intresse är existentiella frågor och vikten av ständig reflektion för ett fungerande liv.

Min forskning är främst inriktad på frågor kring förändring, ledarskap och medarbetarskap. Jag har arbetat mycket med frågor kring drivkrafter och hinder i förändringsprocesser. Ambitionen är att öka kunskapen om hur vi kan vi leda förändringsprocesser på ett bättre sätt. Hur kan vi arbeta med mål, processer och engagemang? Jag har forskat om ledarskap ur olika perspektiv; hur kan vi bli bättre som ledare, hur kan vi skapa organisationer som stärker individers drivkrafter och engagemang? Och hur kan vi få ett bättre arbetsliv? Under senare tid har jag intresserat mig för hur vi skapar effektiva arbetsgrupper och hur vi kan stötta individer att få hållbara och meningsfulla karriärer. Jag publicerar mina resultat i vetenskapliga tidskrifter och sedan 2021 regelbundet i Psychology Today som är en av världens största sajter för populärvetenskap inom området. Se min blogg för mer information!


Karriär

Vi spenderar mycket tid i arbete. Hur ska vi se till att vi hanterar de krav som ställs på bästa möjliga sätt? Vilka avvägningar måste vi göra för att balansera olika förväntningar? När vi talar om karriär tänker vi oss ofta att det handlar om någon slags hierarkisk avancemang. Men karriär innebär så mycket mer. Det handlar om hur ditt arbetsliv utvecklas, vilka möjligheter som ges och vilka just du kan ta. Vi ingår alla i olika system som gör att vissa aspekter av arbetslivet inte är kontrollerbara medan annat är i våra händer. Ditt driv, ditt engagemang och ditt välbefinnande - hur ska du värna om det på bästa möjliga sätt - samtidigt som du tar ansvar för ditt arbete?

Ledarskap

Ledarskap handlar om att skapa relationer för att påverka verksamheten i rätt riktning. Chefskap handlar om att utifrån en hierarkisk position i organisationen leda och fördela arbete, planera och organisera verksamheten. För bästa möjliga resultat behöver en chef också vara ledare. Så hur kan vi vara det på bästa sätt? Aktuell forskning lyfter frågor kring det transformerande, utvecklande, ledarskapet. Utifrån det perspektivet sätts lika mycket fokus på medarbetarna som på ledarna. För att du ska kunna vara en ledare enligt detta perspektiv behöver du känna såväl dig själv och dem som du är satt att leda för endast då kan du skapa verklig relation. Du behöver förstå drivkrafter, motivation och människans psykologiska grundbehov.Förändring

I en klassisk studie av John Kotter (1995) konstaterades att endast 30% av förändringsprojekten i efterhand bedömdes som lyckade. De flesta förändringsförsöken bedömdes vara misslyckade, slöseri med resurser och ledde till mer missnöjda medarbetare. När vi ser hur situationen är idag så får vi många indikationer på att det inte är mycket bättre. Många förändringsprogram misslyckas mest med att förändra det de önskar sig högst; mer engagerade medarbetare och bättre chefer. Och förändring är svårt. Vi behöver få en ökad förståelse för de  vägar vi människor tar. Insikter om hur vi skapar engagemang och driv. Metoder för att sätta gemensama mål och följa upp. Framförallt behöver vi arbeta med att skapa tillit. Hur gör vi i praktiken? Vad säger forskningen?

Jag har länge forskat, utbildat och handlett chefer och specialister om det som vi använder större delen av vår vakna tid till – arbetet. Jag har dessutom varit chef länge (ibland en alldeles utmärkt chef och ibland en som misslyckats). Det har hänt att jag önskat mig mer av både arbetet, mina egna chefer och mina kollegor. Genom forskning och den handledning av chefer och specialister som varit del av mitt arbete i många år har jag har insett att jag inte är ensam om detta. Det är lätt att konstatera att arbetet är en källa till såväl utveckling som besvikelse. Vi har alla förhoppningar som inte slår in och vi drabbas alla av saker vi önskar inte skulle ha drabbat oss. Många chefer och specialister lever också med en uppfattning om att de förväntas vara ständigt på gång, snabba i beslut och ständigt drivande för en mer perfekt tillvaro. Många tvivlar också på sin egen förmåga att klara av det. 

Med tiden har jag blivit alltmera övertygad om att det bästa sättet att hantera förväntningar, utveckla sig själv och det egna ledarskapet är genom reflekterande samtal. Istället för att utveckla sitt ledarskap genom populära managementkurser med inslag av fysiska teambildande aktiviteter som att sätta sig i en kajak, klättra på ett berg eller hoppa fallskärm kan det vara en god idé att sätta sig ned och samtala om vardagen och arbetet. Samtalet ger möjlighet till ökad förståelse för det egna arbetet och arbetslivets utmaningar. Här kan filosofin vara till hjälp. Även de som inte är särskilt intresserade av att läsa ursprungstexterna av de stora filosoferna kan finna nytta med att använda sig av deras tankar för den personliga utvecklingen.  Läs min artikel i Modern Psykologi 2018, september, s.50-53 som handlar om just detta.
Läs mer

Carin Eriksson Lindvall Artikel i Psychology Today

Renewal By Subtraction, Psychology Today, November 2021, p. 60

Change isn’t easy. It seems like the human instinct is to add components, making things more complicated, instead of simplifying and removing them. Many of us has experienced that in our own lives but it has also been proven in research.  A research study recently published in Nature investigated how people act in problem solving. In this study, conducted by Adams, Converse, Hales and Klotz (Nature, 2021), more than 1,000 people participated in various tests where they had to solve problems with, among other things, geometric figures and Lego. In the tests, the majority of participants preferred to add elements, even though the solution could be found more easily if some element had been removed.

 

The tendency to solve problems by adding new components explains also why many of us, often, at home and in organizations – when not thinking clearly through problems – try to solve problems by introducing new routines or policies. We keep adding on routines or solutions until everything becomes so complex that it’s almost impossible to get any kind of overview. We squeeze in meetings or things to do in already overbooked calendars. We try to book things even though we do not have the time or the desire to do them. We also have a tendency to continue doing things we have done before. Particularly if money, time or efforts were once invested, a waste aversion could hold us back from subtracting. We keep adding on and maybe we think briefly in the moment that we shouldn’t, but it’s easier to add than it is to remove. More and more things to do until it becomes overwhelming. Are you dissatisfied with your home? Buy new decor. Do you want to look better? Get some new clothes. Improve your kids? Add new activities into their already hectic schedule. It seems like the first thing we think of when we meet a situation is “what can we add here”?

 

This is also true in our organizations. It’s a well-known fact in organizational research that when a new upper-level manager takes on their position, one of the first things introduced are change programs. New solutions, routines and policies are added to an ever-increasing expansion of formal organizations. These changes offer few subtractive solutions. A proposal to get rid of routines or tasks could even have negative social consequences at work because it’s not seen as creative, positive, forthcoming or appreciative of co-workers. And we may also believe that existing solutions and routines are there for a reason, even though we don’t know that reason, so we leave it unquestioned. People end up being overwhelmed with work, sometimes doing things nobody asks for or that bring little or no value to the business. It’s no longer a solution, but still something that gets done and adds onto the complexity and inertia of the organization. It’s a routine.

 

Routines are difficult to change. Routines are, by definition, a common set of activities or ways of doing things. Routines are solutions to previous problems. We all have them; we have them in our daily lives, in our family lives and in our workplaces. We shape routines because it makes us in many ways more free; we don’t have to think of every step we take, we just need to rely on good routines and use our brains for better or more demanding things. And that’s the problem with routines – when we are doing them, we seldom question them. The brain converts a sequence of actions into an automatic routine, and the more internalized the routine, the less brain power is needed. And more activities can be added on, allowing time for less thinking. And we go on as we have always done.

But then the pandemic hit and everything changed. Many of our previously added routines and solutions of our daily social and working life were no longer adequate. All of a sudden, we made changes because we had no choice. It could be changes in the simple routines like hand washing or more complex ones like commuting to work. At work, we changed our meeting routines and how work was carried out. In the new work-from-home arrangement that many of us were faced with, we had to create new routines. We couldn’t stop the spread of the virus and we just had to accept the new circumstances. We subtracted social events and meetings from our calendars and to-do lists. And many of us did find it rewarding to do so. Our old pre-pandemic routines were not solutions to our new problems. Change and subtraction was possible.

 

The pandemic gave us a new and extraordinary experience and an opportunity to reflect on the complexity of life. The loss of old routines and outdated solutions leaves space for real change - change by which we choose to live. Maybe some of our previous routines were even complicating our lives unnecessarily? The disruption of routines and “musts” by the pandemic has given us a unique opportunity to now reflect on what is valuable/essential in our lives and to see how, going forward, social life and work can be better organized to make lives more fulfilling.

 

Doing so, philosophy, which is also the foundation of existential therapy, can be helpful. When it comes to routines, we can turn to ancient wisdom such as Aristotle or the stoics. Aristotle (300 BC), the Greek philosopher during the Classical period in ancient Greece who is (among many things) said to be the father of logic, is often cited: we become what we repeatedly do. And if you believe this is true, you have to be careful about the choice of habits and routines. We have to find the balance or as Aristotle called this “the mean”. The mean isn’t an arithmetic average: it’s the right balance in a particular circumstance. It can’t be computed by adding or dividing. There will never be any easy answers. The “mean” has to be lived and reflected upon.

 

This is a fine match with the ideas of the stoics (the school of philosophy that developed in Athens, starting as early as 300 BC). Stoicism invites us to let go of our illusions of control, to take responsibility, to overlook trivialities, and to try to see the value in our everyday lives. Stoicism challenges us not to seek perfection but to seek growth and development. Many of us have learned from our recent pandemic experience that subtraction and simplification can make lives more fulfilling; it’s a solution that also embodies the wisdom of the Stoics.

 

As more people are vaccinated and Covid-19 is getting more under control, we are now moving toward a new normal. We now have a tremendously massive opportunity to redesign our daily lives before we are stuck in routines that keep us from thinking. We cannot live without routines, but we must not be locked in by too many or inaccurate routines. The world we face is too complex and varied to be handled with only routines, but without them, we become lost and inefficient.

 

Which of your earlier routines and rituals did you really miss when you were locked down? Which changes during the pandemic relieved you? Which new routines do you want to keep or shape? Is it possible to simplify your life?

 

And if I dare to offer some advice: Don’t overcommit. Don’t stress it. Have the courage to take things down a notch, and take some time out to reflect on what is really important. Don’t be so busy acting that you forget to keep reflecting. Shape good routines that are solutions to the problems of today. And let go of old, unnecessary “musts”.

Läs mer

Följ mig på