Flourishing at work

29 juni 2021


Pandemin har gjort det tydligt att det över i stort sett hela världen råder brist på sjukvårdspersonal; läkare och sjuksköterskor i synnerhet. Bristen kan leda till risker för patienter och högre patientdödlighet.  Världshälsoorganisationen (WHO) har framhållit att för att lösa problemen med att rekrytera och behålla sjukvårdspersonal behöver vi arbeta med att stärka personalens arbetsmotivation.

Att känna att det egna arbetet är meningsfullt och har betydelse är mycket stärkande för arbetsmotivationen. Men det räcker inte. Möjligheten att lära sig och utvecklas i det dagliga arbetet, helst tillsammans med kollegor inom samma yrke, är mycket viktigt för motivationen. Dessutom är goda relationer till kollegor och känslan av gemenskap stor betydelse. 

Det finns ett behov av en djupare förståelse för sjuksköterskors arbetsmotivation. I vår studie med titeln Flourishing at work: Nurses' motivation through daily communication – An ethnographic  (publicerad i Nursing and Health Sciences 2020) lyfter vi fram frågor kring vad som skapar motivation i det dagliga arbetet. Du kan läsa mer om detta i bifogad artikel.  Flourishing at work: Nurses' motivation through daily communication - An ethnographic approach.Nursing and Health Sciences, Australia: John Wiley & Sons. 22(4): 1169-1176 DiVA
Ladda ner fulltext

TAGGAR

Senaste inlägg

Arkiv

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Taggar