Frihet utan ansvar riskerar allt

17 februari 2020

I tidningen Curie skriver jag om betydelsen av akademisk frihet och vikten av att ta ansvar. Ordet ansvar kan på många språk kopplas till att svara, att ge svar, att ge respons. Detta kan kanske också vara en vägledning för oss som vill värna om akademisk frihet. Med en sådan syn på ansvar är vi öppna för alla frågor och intresserade av att försöka finna svar på dem. Med ett sådant synsätt kan vi inte sätta egennyttan först utan ansvaret är vidare – förhoppningen är att vetenskapen ska göra samhället och mänskligheten gott. Med sådana ambitioner måste varje sann vetenskapare också våga ifrågasätta sig själv. Ansvar innebär inte bara ifrågasättande utan också mod att se konsekvenserna. För en frihet utan ansvar innebär att vi riskerar att förlora allt. Läs mer i tidningen Curie: https://www.tidningencurie.se/kronikor/akademisk-frihet-utan-ansvar-riskerar-allt/

Senaste inlägg

Arkiv

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Taggar