Tillit eller kontroll?

10 augusti 2023

Jag höll nyligen en förändringsledarutbildning för en myndighet. Det var uppenbart att det fanns en stor frustration hos myndighetens medarbetare kring en av de senare årens stora trender; tillitsbaserad styrning. Flera av deltagarna ifrågasatte trenden och jag kan inte annat än hålla med. Visst är tillit viktigt i all verksamhet (och i förändringsarbneten) men det är ocksa kontroll! Som tillitsbaserad stryning har lanserats känns det ofta som ett vagt och ohanterligt begrepp. Vad menas egentligen? Hur byggs tillit och vad skiljer det från andra närbesläktade förhållningssätt som lyfts fram i ledarskapslitteraturen? Ibland känns det bara som gammalt vin i nya tunnor.

Tillitsbaserad styrning kan lite förenklat beskrivas som en större emfas ligger på att ledning ska lita mer på medarbetarnas förmåga och mindre på detaljstyrning och mål/kontroll. Men som det har presenterats i många myndigheter och kommuner har det inte sällan skapat frustration och nu har också sex forskare i en SNS-rapport riktat kritik mot strynrningsmodellen se mer  om detta i en ny SNS-rapport

I förändringsarbete och i all daglig verksamhet som strävar efter att åstadkomma något behövs både tillit och kontroll. Medarbetarnas delaktighet och motivation är avgörande för resultat och utveckling. Men en organisation utan kontroll och uppföljning (med konsekvenser!) leder till oreda och otydligheter.  Struktur, mål, resultatfokus och uppföljning måste kunns säkerställas i våra myndligheter.

Mitt råd är att släppa begreppet tillitsbaserad styrning, jobba med mål och uppföljning SAMTIDIGT som vi tar ansvar för att bygga goda arbetsmiljöer och motivaionsskapande samarbeten. Och motivation skapas på många olika sätt (se tidgare blogginlägg om råd och tips kring motivation).

Senaste inlägg

Arkiv

2023

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Taggar