Den mänskliga faktorn

29 april 2014

Henry Mintzberg: 
I´m not a human resource, 
I´m a human being!

Nu finns det en rörelse som liksom slow food rörelsen vill öka insikten om kvalitet i management- den så kallade slow management-rörelsen. För att lyckas genomföra något på riktigt med kvalitet och som involverar människor måste du konsten att kunna gå framåt lite långsammare. Se t.ex Dutch Slow Management movement (www.slowmanagement.nl) och Jaap Peters, Slow Management Ambassador (www.jaappeters.nl). .

Shakespeare och ledarskap

25 april 2014

I är är det 450 år sedan Shakespeare föddes. Det firas med teater och spel över hela världen. Shakespeare talar till oss genom århundraden om hur det är att vara människa, liv, död, kärlek, hat och andra drivkrafter. Ibland när jag jobbar med ledarutveckling använder jag mig av ett Shakespeare drama för att belysa ledarskapets utmaningar. Vad innebär det att ta rollen som ledare? Vilka utmaningar behöver vi kunna hantera? Ganska ofta använder jag mig av dramat Henry V för att just belysa förändringsprocesser; hinder och motstånd. Med dramat som utgångspuunkt finns möjlighet att diskutera vad det innebär att ta en roll på allvar, att hantera svårigheter och driva frågor. På nätet finns massvis att läsa. Dramat Henry V hittar du också där (t.ex på http://www.opensourceshakespeare.org/ )

Ny bok: Om lön

23 april 2014

Det du behöver veta om lön och lönesättning

Det du behöver veta om lön och lönesättning av Elizabeth Neu Moren och Carin Eriksson LIndvall är en grundläggande och samtidigt forskningsbaserad bok om lön och lönesättning. I boken får du läsa om arbetsmarknadens organisering, vilka samband som finns mellan pengar och arbetsmotivation, och vilka krav som kan ställas på lönesättande chefer. Det man bör veta om löneskillnader mellan könen är ett annat tema i boken, samt hur komplicerat det kan vara att bedöma en persons arbetsprestation. Min kollega Elizabeth Neu Morén har tidigare skrivit en utmärkt doktorsavhandling på temat. I den här boken som ges ut av Studentlitteratur har vi haft förmånen att tillsammans diskutera olika aspekter av lön och lönesättning.

Det du behöver veta om lön och lönesättning vänder sig till alla som arbetar eller som kommer att arbeta med lönefrågor i praktiken, som till exempel chefer och personalspecialister eller blivande sådana.
Senaste inlägg

Arkiv

2023

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Taggar