Den mänskliga faktorn

29 april 2014

Henry Mintzberg: 
I´m not a human resource, 
I´m a human being!

Nu finns det en rörelse som liksom slow food rörelsen vill öka insikten om kvalitet i management- den så kallade slow management-rörelsen. För att lyckas genomföra något på riktigt med kvalitet och som involverar människor måste du konsten att kunna gå framåt lite långsammare. Se t.ex Dutch Slow Management movement (www.slowmanagement.nl) och Jaap Peters, Slow Management Ambassador (www.jaappeters.nl). .