Möte på distans eller på plats

7 oktober 2021

Ännu har inga ordentliga forskningsrapporter om hur arbete på distans/på plats under pandemin påverkat vår effektivitet och arbetsresultat mer långsiktigt. Helt enkel för att inte tillräckligt lång tid har förflutit för att vi ska kunna se de långsiktiga konsekvenserna, Den forskning om pandemins effekter på arbetet som hitintills gjorts har varit mer av kortsiktiga temperaturmätningar på arbetsmiljö och trivsel 

Vi har nog alla funderat över hur vi ska få så bra möten som möjligt. Möten kan vara allt från riktigt dränerande till livgivande. Nu har en artikel  om hur mötet ska utformas - live eller digitalt pubblicerats i Sloan Management Review (hög kvalitet på denna tidskrift). 

Sammanfattningsvis kan man säga att forskarna lyfter fram att möten ska utformas efter behov (inte direkt oväntat). De påtalar att när arbetet/mötet syftar till att få energi, få feedback, en känsla av gemenskap och syfte eller för att tillsammans lösa problem, då är det bäst med möten där vi träffas "live".  För enkel samordning och informationsöverföring är virtuella/digitala möten bäst. Jag tror att det nu är läge för att återskapa relationer, tydliggöra sammanhang, se det gemensamma uppdraget och utveckla våra arbetssätt. Gärna i riktigt bra möten!

 Länk:

> https://sloanreview.mit.edu/article/optimizing-return-to-office-strategies-with-organizational-network-analysis/

>